Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Wedstrijdverslagen
Voor deze club zijn nog geen wedstrijdverslagen beschikbaar
Zoeken
Waarde en normen
Alle actieve en niet actieve leden, zoals senioren, junioren, pupillen, vrijwilligers, leiders, trainers en bestuursleden dienen zich te conformeren aan de algemene normen en waarden (gedragsregels) die bij DIA van kracht zijn en hieronder zijn weergegeven. Deze regels zijn ook van toepassing voor iedereen die zich op de accommodatie van rkvv DIA bevindt.
 
1. Gedrag
Incorrect gedrag naar anderen toe (pest-, kleinerend- en ander negatief gedrag) wordt niet getolereerd. Spelers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (schelden, natrappen, slaan, spugen, etc.) worden hierop aangesproken en waar nodig disciplinair gestraft. Het bestuur zal de (ouders/verzorgers van jeugd)spelers daarvan op de hoogte stellen.
 
2. Taalgebruik
Onwelvoeglijk taalgebruik kan niet worden getolereerd, omdat dit een negatieve uitstraling heeft naar spelers, scheidsrechter en tegenpartij. De volwassenen (leiders, trainers, ouders, etc.) dienen het voorbeeld te geven naar de jongeren (lees spelers); hoe moeilijk dat soms ook is.
 
3. Respect voor de scheidsrechter en grensrechter
Val de scheidsrechter en grensrechter niet verbaal aan en toon het nodige respect; Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis, of erger, tot gestaakte wedstrijden en scheidsrechters die geen wedstrijden bij DIA meer willen fluiten. Ook de verenigingsscheidsrechter en grensrechter houdt zich aan de KNVB reglementen.
 
4. Respect voor de accommodatie
Toon respect voor de accommodatie van DIA maar ook van anderen bij uitwedstrijden. Als er vernielingen plaatsvinden worden deze verhaald op de desbetreffende spelers. Is dit niet herleidbaar naar de speler dan wordt de schade verhaald op het gehele team.
 
5. Kleedkamers
  • Voetbalschoenen buiten uitslaan/schoonmaken.
  • Tijdens trainingen en wedstrijden wordt alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is toegewezen door DIA.
  • Iedere speler houdt de kleedkamers zo schoon mogelijk. De kleedkamer wordt schoongemaakt door de spelers die op dat moment aan de beurt zijn. De spelers worden aangewezen door de leider die hier een rouleersysteem voor hanteert. Alles onder supervisie van de trainer/leider. Schoonmaken = aanvegen, opvegen, met de trekker droogvegen en rommel in de prullenbak.
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. DIA draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
  • Ouders/verzorgers van spelers worden op wedstrijddagen in principe geacht niet in de kleedkamers te verschijnen. Bij de jongere leeftijdscategorieën (MP-, F- en E-pupillen) kan hiervan worden afgeweken.
 
6. Alcoholhoudende dranken
Het zelf meenemen van alcoholhoudende dranken naar het DIA-complex en bij het spelen van uitwedstrijden onder de naam DIA is niet toegestaan. Het gebruik van alcoholhoudende dranken is alleen, op voorwaarde dat de speler/speelster 18 jaar is, toegestaan in de kantine, bestuurskamer en op het terras.

7. Roken en drugs
Het gebruik van iedere vorm van drugs is op het sportcomplex niet toegestaan. In het clubgebouw is het overal verboden om te roken net als op het kunstgrasveld. Beperk zoveel mogelijk het roken langs de overige velden. Gooi peuken in de daarvoor bestemde afvalbakken. Geef het goede voorbeeld!
 
8. Persoonlijke eigendommen

Neem geen waardevolle spullen mee naar het sportcomplex. Lever telefoons en portemonnees voor een training of wedstrijd altijd in bij de leider. DIA is niet verantwoordelijk voor zoek geraakte voorwerpen. Behandel ieders bezitting met respect. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.
 
9. Parkeren van auto’s en fietsen
Auto’s parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken buiten het sportcomplex. Indien parkeerplaats vol is parkeer dan bij de parkeerplaats van de Sporthal. Fietsen horen in de fietsenstalling en niet op het terras of onder het afdak bij het clubgebouw. Fietsen horen ook niet langs of op het veld.           
 
 
Hoofdsponsor
Subsponsors
Sponsors
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Geen jarigen vandaag
Morgen jarig:
Dylan de Jong