Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Wedstrijdverslagen
Voor deze club zijn nog geen wedstrijdverslagen beschikbaar
Zoeken
Lid worden?
Algemeen
Heel fijn dat u of uw kind interesse heeft om bij DIA te gaan voetballen. Op de website vindt u veel informatie over de vereniging. Wij raden u echter aan contact op te nemen met de betreffende coördinator (zie organisatie).

Inschrijfformulier
Klik hier voor het inschrijfformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. U of uw kind komt vervolgens terecht op een wachtlijst. Zodra u of uw kind geplaatst kan worden nemen wij contact met u op. Gelieve het ingevulde formulier toe te sturen (per mail of per post) aan de ledenadministratie op het volgende adres:

Ledenadministratie DIA
T.a.v. Ad de Cock
Brechtenstede 7
4847 EE Teteringen
email ledenadminstratie of bel 076-5812164

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00 (18 jaar en ouder), € 4,00 (16/17 jarige) en € 2,50 (15 jaar en jonger). Dit is inclusief de kosten voor het aanmelden bij de KNVB en het aanvragen van de spelerspas. Deze kosten worden na toelating tot de vereniging automatisch geïncasseerd.

Aannamebeleid
DIA is op dit moment een snel groeiende vereniging. Zo snel dat dit organisatorische en accommodatie problemen veroorzaakt. Derhalve is besloten de aanwas van nieuwe leden te reguleren. Er komt echter (nog) geen leden stop. Het aannamebeleid voor nieuwe leden is als volgt:
  • Nieuwe leden worden geplaatst op volgorde van datum van aanmelding (de oudste aanmelding gaat voor). Aanmeldingen van leden woonachtig in Teteringen en de Waterdonken krijgen echter voorrang op aanmeldingen van buiten dit gebied.
  • Aanmeldingen van jeugdleden in de MP tot en met de E categorie worden altijd in behandeling genomen voor zover er voldoende begeleiding op de teams geplaatst kan worden. Hierbij streven wij naar een plaatsing binnen 6 maanden vanaf de aanmelding.
  • Jeugdleden in de hogere categorieën worden toegelaten mits er ruimte ontstaat binnen een bestaand team. Hetzelfde geldt voor senioren die zich aanmelden. 
Voorwaarden
  • Een lidmaatschap van DIA duurt een jaar, dit loopt van 1 juli t/m 30 juni. Een lid dat tijdens het lopende verenigingsjaar zijn lidmaatschap opzegt, is gehouden tot het einde van het lopende seizoen te voldoen aan zijn/haar contributieverplichtingen. Het lidmaatschap dient vòòr 15 juni schriftelijk te worden opgezegd bij de ledenadministratie. Opzegging of overschrijving na deze datum kan niet gehonoreerd worden en u bent ook statutair verplicht de contributie voor het nieuwe seizoen te betalen.
  • De contributie wordt geïnd via ClubCollect. U ontvangt aan het begin van het seizoen een email met een contributiefactuur die u via iDeal of via een automatische incasso kan voldoen. U kunt in één keer betalen of in vier termijnen met een interval van 60 dagen. Als u in termijnen betaald brengen wij administratiekosten in rekening van € 6,00 per seizoen (contributiebedrag lager dan € 150,00) en € 10,00 per seizoen (contributiebedrag hoger dan € 150,00).
  • Leden met een Bredapas of ouders van leden met een Bredapas kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen van de gemeente Breda (neem hierover zelf contact op met de gemeente Breda) respectievelijk via het Jeugdsportfonds (voor nadere informatie kijk op www.jeugdsportfonds.nl) voor de contibrutie.
  • Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het ledenbestand van DIA. DIA is gerechtigd deze gegevens aan anderen buiten de vereniging te verstrekken voor commerciële doeleneinden.
  • DIA is verplicht uw gegevens ter beschikking te stellen aan de KNVB. De KNVB kan deze gegevens aanwenden voor activiteiten zoals acties van KNVB sponsors.
 
Hoofdsponsor
Subsponsors
Sponsors
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Geen jarigen vandaag
Morgen jarig:
Dylan de Jong