UITNODIGING DIA LEDEN: Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022 - RKVV DIA

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

UITNODIGING DIA LEDEN: Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022

UITNODIGING DIA LEDEN: Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022

22 oktober 2022 13:45


Het bestuur van rkvv DIA nodigt al haar leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober 2022 bij DIA.

Beste DIA-leden,

Het bestuur van rkvv DIA nodigt al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022.

De ALV zal gehouden worden:

 

Datum                maandag 31 oktober 2022

Tijdstip               19.30u - 21.00u

Locatie               kantine DIA – Donkerstraat 34, Teteringen

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ALV d.d. 15 oktober 2021
 3. Terugblik op vorig seizoen 2021-2022
  • Algemene toelichting
  • Toelichting op jaarverslag 2021/2022
 4. Goedkeuren jaarverslag 2021/2022
 5. Verslag kascommissie
 6. Vooruitblik op komend seizoen 2022-2023
 7. Goedkeuring begroting seizoen 2022/2021
 8. Verkiezing bestuursleden
  • Herkiesbaar: Edwin Provoost voorzitter, Richard Betten voetbalzaken
  • Aftredend: Maaike Meinhardt secretaris
  • Kandidaatstelling voor functie bestuurslid penningmeester: Juul Mabesoone
  • Vacant: secretaris en bestuurslid facilitaire zaken
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

Aanvullende agendapunten kunnen uiterlijk 28 oktober 2022 gemeld worden bij de secretaris via de mail secretaris@rkvvdia.nl t.a.v. Maaike Meinhardt. Ook leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij de secretaris.

Notulen ALV d.d. 15 oktober 2021, jaarverslag 2021/2022 en begroting 2021/2022 zijn op te vragen bij secretaris.

Graag verwelkomen we jullie op de ALV op 31 oktober aanstaande.


Met sportieve groet,

bestuur r.k.v.v. DIA

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!