Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2021

2 oktober 2021 16:30


Graag nodigen we alle leden van DIA uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021.
Tijdens deze ALV zullen we u vragen akkoord te gaan met een statutenwijziging. De wijziging is nodig vanwege de nieuwe Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is dit jaar in werking getreden. Met deze wet worden o.a. regels voor het bestuur van een (sport)vereniging aangevuld en gelijkgetrokken met de regels voor BV en NV. Het gaat om regels over o.a. taakvervulling (bij afwezigheid) van bestuurders, tegenstrijdig belang, stemrecht. Een mondelinge toelichting op het voorstel tot statutenwijziging zal tijdens de ALV worden gegeven.

De ALV zal gehouden worden:

Datum                vrijdag 15 oktober 2021

Tijdstip               19.30u

Locatie               kantine DIA – Donkerstraat 34, Teteringen

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ALV d.d. 28 augustus 2020
 3. Terugblik op vorig seizoen
  1. Algemene toelichting
  2. Toelichting op jaarverslag 2020/2021
 4. Verslag kascommissie
 5. Goedkeuren jaarverslag 2020/2021
 6. Statutenwijziging
 7. Vooruitblik op komend seizoen
  1. Algemene toelichting
  2. Vrijwilligerscommissie
  3. Technische Commissie
 8. Goedkeuring begroting seizoen 2021/2022
 9. Verkiezing bestuursleden
  1. Herkiesbaar: Edwin Provoost als voorzitter, Silvester Bombeeck als penningmeester (nog 1 jaar), Maaike Meinhardt als secretaris (nog 1 jaar)
  2. Aftredend: Mario de Koning, bestuurslid voetbalzaken
  3. Kandidaatstelling voor functie bestuurslid voetbalzaken: Richard Betten
  4. Vacant: bestuurslid facilitaire zaken
 10. Verkiezing kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

Zowel agendapunten als punten voor de rondvraag en leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, uiterlijk 13 oktober 2021 melden via e-mail aan secretaris@rkvvdia.nl.


Stukken:

Notulen ALV d.d. 28 augustus 2020 (klik hier)

Voorstel tot statutenwijziging (klik hier)

Jaarverslag 2020/2021 en begroting 2021/2022 (op te vragen bij secretaris)

 

Graag zien wij u op de ALV op 15 oktober aanstaande.

Met sportieve groet,

Bestuur r.k.v.v. DIA

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!